Muzeum - Zespół Synagogalny we Włodawie

CzcionkaAAAKontrastAAA

Włodawa w latach 1900 - 1909

W 2019 roku  w ramach realizacji projektu ,,Świat Utracony Historia Żydów Włodawskich” muzeum zakupiło album ze zdjęciami Włodawy z okresu 1900-1909. Są to unikatowe fotografie miasta wraz z jego mieszkańcami.
Czytaj więcej

Włodawa w I poł. XX wieku

W 2020 roku w ramach realizacji projektu ,,Getto we Włodawie – zapomniana karta historii II” zakupiliśmy archiwalne fotografie datowane na I połowę XX wieku.
Czytaj więcej

Włodawa przełomu lat 50 i 60-tych

Fotografie pochodzą z albumu przekazanego Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego przez p. Leszka Hawryszczaka. Album przekazany przez p. Leszka Hawryszczaka stanowi dokumentację udziału miasta Włodawa w Wojewódzkich Konkursach Czystości, Porządku i Estetyki na przełomie lat 50 i 60-tych ubiegłego wieku. Miejska Rada Narodowa na podstawie uchwały z 2 czerwca 1959 zgłosiła udział miasta...
Czytaj więcej

Zdjęcia z okupacji niemieckiej

Fotografie archiwalne zostały pozyskane w ramach projektu "Włodawskim szlakiem pamięci ofiar zbrodni niemieckich". 6 z nich to zakupione zdjęcia przedstawiające Włodawę i zniszczony most kolejowy w Orchówku. Natomiast pozostałe 35 fotografii to uzyskane od Pana Hilberta Shmidta zdjęcia jego dziadka, niemieckiego żołnierza Bruno Joahannesa (Hansa) Findeisena, który...
Czytaj więcej