Wystawa fotografii Grupy Twórczej „Motycz”
Fotografie, które tu zobaczycie, opowiadają o historii, tradycji i życiu codziennym ludzi, których od wieków łączy religia prawosławia. Miesza się w nich, tak jak i w zwykłym życiu, sacrum i profanum. Jest to zarówno modlitwa, jak i skupienie, prosta radość i zmęczenie. Wystawa to trzydzieści prac czarnobiałych i wprowadzająca do ich oglądania ośmiominutowa diaporama z udziałem głosu Jego  Ekscelencji Arcybiskupa Diecezji lubelsko-chełmskiej Abla (Popławskiego).
Wystawa znajduje się w budynku Małej Synagogi. Czas trwania: wrzesień 2023 r. – listopad 2023 r.