„Czas świętowania” to kompleksowy projekt etnograficzny oparty na takich zagadnieniach jak: świętowanie, obrzędowość doroczna i rodzinna, rok kalendarzowy, rytuał, motyw przejścia. Zadanie o charakterze badawczym, edukacyjnym i artystycznym, którego głównym celem jest upowszechnianie elementów kultury tradycyjnej regionu Polesia, w sposób interdyscyplinarny, kreatywny, angażujący każdą z grup odbiorców. W oparciu o unikalną tradycję Polesia Zachodniego, projekt ma przyczynić się do integracji kulturowej członków jego społeczności. Misją projektu będzie utrwalenie i przekaz unikalnego dziedzictwa kulturowego działając kompleksowo opierając się na istniejącym systemie funkcjonowania tradycji na terenie Polesia, czyli dialogu międzypokoleniowego i międzykulturowego i międzywyznaniowego. Będzie to współpraca badaczy, depozytariuszy tradycji, artystów i odbiorców kultury młodego pokolenia, która doprowadzi do stworzenia lokalnej sieci współpracy.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna, zadanie: Czas świętowania.