Getto we Włodawie - zapomniana karta historii II


Dawne getto włodawskie zostało skazane na niemal całkowite zapomnienie. Bestialska zbrodnia dokonana na ponad 9 tyś. ofiar getta, Żydach polskich i austriackich wciąż jest nie zgłębiona i wymaga prowadzenia dalszych prace badawczych i dokumentacyjnych oraz należytego upamiętnienia. Celem projektu jest kontynuacja zapoczątkowanego w 2019 r. upamiętnienia miejsca pamięci noszącego ślady masowych zbrodni i represji reżimów totalitarnych, jakim było włodawskie getto poprzez otoczenie go opieką polegającą w szczególności na naukowym badaniu i dokumentowaniu miejsca pamięci oraz wydarzeń i osób z nim związanych oraz popularyzowaniu i upowszechnianiu wiedzy o miejscu i jego znaczeniu dla historii, dziedzictwa i tożsamości narodowej i lokalnej. Służyć ma temu szereg działań projektowych tj.:

- badanie i gromadzenie danych ofiar i innego rodzaju danych historycznych oraz tworzenie baz danych w tym włączenie lokalnej społeczności (historyków, regionalistów) do prac badawczych nad miejscem pamięci,

- włączenie wolontariuszy do prac badawczych nad miejscem pamięci,

- organizowanie uroczystości rocznicowych i upamiętniających: konferencja Getto we Włodawie - zapomniana karta historii II,

- działania edukacyjne, w tym: opracowanie i realizacja historycznego multimedialnego spaceru edukacyjnego Ostania droga włodawskich Żydów i ofiar getta we Włodawie - Z getta we Włodawie do nazistowskiego obozu śmierci w Sobiborze,

- działalność wystawiennicza - opracowanie i przygotowanie mobilnej wystawy czasowej „ Obozy pracy przymusowej mieszkańców włodawskiego getta”,

- trwałe upamiętnienie miejsca: upamiętnienia getta we Włodawie i ostatniej drogi z Getta we Włodawie, w tym ogłoszenie konkursu na trwałe upamiętnienie.

Zadanie „Getto we Włodawie – zapomniana karta historii II” realizowane jest w ramach Programu Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju dofinansowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2019 r. o grach hazardowych.

Wartość dofinansowania 210 000,00 PLN