W 1928 roku pochodzący z Łodzi malarz Artur Szyk (1894–1951) opublikował bibliofilskie wydanie Statutu kaliskiego dedykowane Józefowi Piłsudskiemu. Zawiera ono tekst przywileju zilustrowany przez artystę. Miniatury odnoszą się bądź bezpośrednio do poszczególnych artykułów dokumentu bądź stanowią ilustrację wydarzeń z tysiącletniej historii Żydów w Polsce.

Komisarz wystawy: Anita Lewczuk vel Leoniuk
Czas prezentacji: 10 listopada 2014-30 kwietnia 2015