„Judaika włodawskie - modernizacja stałej wystawy muzealnej”


Przedmiotem projektu jest I etap modernizacji stałej, głównej wystawy „Judaika włodawskie”, którą stanowią przedmioty związane z różnymi aspektami życia codziennego i kultem religijnym Żydów.

Celem zadania jest prezentacja jednej z największych w Polsce kolekcji zbiorów judaików w postaci atrakcyjnych poznawczo projektów wystawienniczych. Wystawa prezentowana będzie na 309,98 m2 Wielkiej Synagogi, która należy do unikalnego i jedynego w Polsce oraz Europie zespołu trzech synagog. Wystawa ma również na celu prezentację bezcennych dóbr kultury w odpowiednich warunkach wystawienniczych przy zachowaniu standardów europejskich.

W I etapie modernizacji wystawy skupimy się na wykonaniu projektów aranżacji, a także konserwacji eksponatów przeznaczonych na wystawę tj. pochodzącego z Włodawy Talmudu Babilońskiego, a także tkanin: parochetu (zasłona na aron ha kodesz) oraz meil (sukienka na Torę), które niezbędne są z powodu złego stanu zachowania i procesów destrukcyjnych eksponatów.


 

Meil - stan przed i po konserwacji:

 

         

 

Parochet - stan przed i po konserwacji:

 

         

 

Talmud Babiloński - stan przed i po konserwacji:

 

        

 

 

 

Dofinansowano  ze  środków  Ministra  Kultury,  Dziedzictwa

Narodowego i Sportu