Muzeum - Zespół Synagogalny we Włodawie

CzcionkaAAAKontrastAAA

Kino "Zachęta"

20200807-48 (002).jpg

Muzeum - Zespół Synagogalny we Włodawie przygotował dla zwiedzających niezwykłą atrakcję. Już od 7 sierpnia 2020 r. zapraszamy do największego, edukacyjnego kina wirtualnej rzeczywistości w Polsce, Kina „Zachęta” we Włodawie.

 

Kino „Zachęta” VR to:

  • realistyczne przeniesienie widza do wirtualnego świata filmowego
  • filmy nagrane z wykorzystaniem profesjonalnej kamery VR w jakości 4K, w 3D
  • dźwięk ambisoniczny (format 360 stopni), przestrzenny
  • wysoka jakość do 8K
  • wykorzystanie Oculusów GO - samodzielnych (autonomicznych okularów) dających obraz w maksymalnej możliwej wysokiej jakości
  • kino obsługiwane przez samodzielny system sterujący.

 

Nazwa kina nawiązuje do historycznego kina „Zachęta”, które miało siedzibę przy ulicy 13 listopada (obecnie 11 listopada) w budynku  Związku Rzemieślników Chrześcijan we Włodawie.

Krótka historia Kina „Zachęta” przedstawia się następująco:

Kino we Włodawie powstało w lipcu 1924 r. z inicjatywy p. Kaźmierczuka - naczelnika straży. Organem założycielskim kina było Towarzystwo Ochotniczej Straży Pożarnej. Początkowo projekcje odbywały się w zupełnie nie przystosowanej do tych celów sali Klubu Urzędniczego przy ul. Piłsudskiego. Następnie Zarząd Straży przeniósł je do sali przedwojennego kina „Corso”. Siedziba kina znajdowała się przy ulicy 13 listopada (obecnie 11 listopada) w budynku  Związku Rzemieślników Chrześcijan we Włodawie.

Od stycznia  1927 r. prowadzenie kina objął Stanisław Filipowicz, który z kolei przyczynił się do ulepszenia technicznego i lepszego doboru programów. Największą zasługą p. Filipowicza dla włodawskiego kina było pozyskanie światła  z elektrowni Czerwonogóry i Barenholca.

Jesienią 1928 r. dyrektorem kina został p. Werner, który to nadał mu nazwę „Zachęta”, a także całkowicie zmodernizował wystrój i wprowadził wiele udogodnień. Sala kina zyskała nie tylko nowe wyposażenie czy aparat kinematograficzny, ale była również ogrzewana, a także wietrzona wentylatorem elektrycznym.

Kino istniało do II wojny światowej. Przystosowane było na ponad 100 osób. „Zachęta” zapraszała na seanse filmowe w piątki, soboty i niedziele.

Seanse przeznaczone były raczej dla dorosłych i młodzieży od lat 15. Dla dzieci nie było wyświetlanych bajek.

Z relacji świadków historii wiemy, że w roku 1938 r. bileterką była Pani Franciszka Ozimek z domu Bajuk, żona Piotra Ozimka, a bilet kosztował 50 groszy. Jeszcze 3 września 1939 r. kino grało film pt. „Droga na Sybir”.

W czasie II wojny światowej, a dokładnie w sobotę święta Szawuot w 1942 roku, w kinie „Zachęta” nastąpiła pierwsza akcja likwidacyjna Żydów z włodawskiego getta. Na placu przy kinie zebrało się wówczas około 2000 Żydów. Nocą Niemcy otoczyli kino i rzucali granaty do sali kinowej, gdzie znajdowali się zamknięci Żydzi. Zginęło wtedy 25 osób. Resztę uwięzionych Niemcy wygonili na plac i przez ulicę Mostową i wieś Orchówek przeprowadzili do stacji Bug Włodawski, aby odtransportować już wagonami do Niemieckiego Obozu Zagłady w Sobiborze.

 

Projekcje filmowe VR dostępne w kinie „Zachęta” to:

- Szabat Szalom

- Sobótki Poleskie

Za produkcję filmów odpowiadało Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie, realizacją zaś zajął się Modulor VR.

Szabat Szalom – (2020 r., 10 min.) film jest swoistym zaproszeniem na kolację szabasową, gdzie każdy gość zostaje ciepło przyjęty przez tradycyjną żydowską rodzinę. Natomiast za sprawą kantora prezentującego modlitwy szabasowe, włodawska Synagoga powraca do czasów swojej świetności. Projekcję otwiera i zamyka najważniejszy symbol - symbol światła, palących się świec szabasowych.

Sobótki Poleskie – (2020 r., 19 min.) opowieść o najkrótszej, a zarazem najbardziej magicznej nocy w roku. Poleskie krajobrazy, unoszące się na wodzie wianki, obrzędy nocy świętojańskiej, sobótkowy ogień... To nie wszystko, co czeka na widza podczas projekcji... najciekawsze zaczyna się po zmrok