Muzeum - Zespół Synagogalny we Włodawie

CzcionkaAAAKontrastAAA

MUZEUM WE WŁODAWIE W KONKURSIE EDEN

www.jpg

Sukcesem dla Festiwalu Trzech Kultur i jego organizatora – Muzeum – Zespołu Synagogalnego we Włodawie zakończyła się tegoroczna edycja konkursu Komisji Europejskiej EDEN (Konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje) realizowanego w Polsce przez Polską Organizację Turystyczną. Produkt turystyczny - „Wielokulturowy Nurt Bugu” - zgłoszony przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną, w partnerstwie z Muzeum – Zespołem Synagogalnym we Włodawie, Powiatem Włodawskim, Fundacją Latająca Ryba, Uroczyskiem Zaborek, Aktywnym Wypoczynkiem ze Sławatycz oraz Pałacem Biskupim z Janowa Podlaskiego otrzymał I nagrodę i tytuł Najlepszej Destynacji Turystycznej w Polsce.

Wśród korzyści dla laureatów jest umiejscowienie na mapie najlepszych europejskich destynacji turystycznych a przez to dotarcie do szerokiego grona turystów zagranicznych oraz wspólna promocja ze wszystkimi laureatami z krajów członkowskich. Zwycięzca konkursu bierze udział w gali wręczenia nagród wszystkim europejskim destynacjom w Brukseli i ma prawo do posługiwania się logo i prestiżowym tytułem Najlepsza Europejska Destynacja Turystyczna EDEN. Ponadto Polska Organizacja Turystyczna włącza zwycięzców i wyróżnionych do swoich działań marketingowych. Laureaci będą objęci działaniami promocyjnymi zarówno w kraju, jak i za granicą. Przewidziana jest min.: kampania internetowa, działania w mediach branżowych i konsumenckich oraz udział w konferencjach i warsztatach, służących wymianie dobrych praktyk w sieci Najlepszych Europejskich Destynacji Turystycznych.

Trzymajcie za nas kciuki podczas II europejskiej tury konkursu, gdzie zwycięskie destynacje oceniać będzie Komisja Europejska.