Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie serdecznie zaprasza na zajęcia edukacyjno – dydaktyczne dotyczące kultury żydowskiej, etnografii i historii regionu, zajęcia dotyczące tolerancji, otwartości i patriotyzmu. Zajęcia prowadzone są w formie lekcji i warsztatów oraz gier muzealnych.

Informacje ogólne:
1. Lekcje i warsztaty muzealne prowadzone są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.
2. Czas trwania warsztatów, lekcji i zabaw podany jest w opisie.
3. Cena zajęć edukacyjnych wynosi 200 zł za grupę przedszkolną oraz 350 zł (jęz. polski) i 500 zł (jęz. angielski) dla pozostałych grup.
3. Grupa powinna liczyć max. 25 osób.
4. Zgłaszanie grup odbywa się:
  1. elektronicznie przez zgłoszenie grupy na formularzu on-line dostępnym na stronie internetowej Muzeum – link do rejestracji https://www.muzeumwlodawa.eu/kontakt lub drogą mailową pod adresem poczta@muzeumwlodawa.eu
  2. telefonicznie pod nr tel 82 572 21 78, + 48 538 412 654
  3. osobiście w sekretariacie Muzeum – budynek administracyjny ul. Czerwonego Krzyża 7
5. Grupa na zajęcia powinna stawić się punktualnie w budynku administracyjnym Muzeum.
Szczegółowe informacje o zajęciach można uzyskać również:
  1. drogą mailową pod adresem poczta@muzeumwlodawa.eu
  2. telefonicznie pod nr tel 82 572 21 78, + 48 538 412 654
  3. osobiście w sekretariacie Muzeum – budynek administracyjny ul. Czerwonego Krzyża 7

6. Realizację zajęć dostosowujemy do wieku i możliwości percepcyjnych uczniów na różnych poziomach nauczania.

7. Oferta zajęć edukacyjnych nie uwzględnia warsztatów „sezonowych i okazjonalnych”, które publikowane są w aktualnościach.


Oprócz zajęć i zabaw edukacyjnych zapraszamy także do zwiedzania Muzeum z naszymi przewodnikami. Dla dzieci szczególnie proponujemy zwiedzania Muzeum na wesoło oraz zwiedzania w postaci proponowanych gier i zabaw.