Muzeum - Zespół Synagogalny we Włodawie

CzcionkaAAAKontrastAAA

Ostatnia okazja na zwiedzanie ekspozycji czasowych

Ostatnia okazja na zwiedzanie ekspozycji czasowych

Ostatnia okazja na zwiedzanie ekspozycji czasowych

Przypominamy, że upływa termin ekspozycji wystaw czasowych:

„W obronie starej wiary. Ikony staroobrzędowców i ich świat"

Wystawa prezentuje sztukę, religię i historię staroobrzędowców, grupy powstałej wskutek oddzielenia się od cerkwi grupy pobożnych wyznawców, niezadowolonych z reformy patriarchy Moskwy, Nikona. Po ostatecznym zatwierdzeniu reform przez sobór grecko-rosyjski w 1667 roku, zwolennicy dawnej wiary, zwani starowiercami, filiponami lub raskolnikami (od rosyjskiego raskoł - rozłam), zostali poddani prześladowaniom przez władze carskie i cerkiewne. Uciekając przed represjami, emigrowali na krańce imperium carów i poza jego granice.

Wystawa przygotowana ze zbiorów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, które posiada największą i najcenniejszą kolekcję ikon staroobrzędowców w Polsce.

Wystawę można zwiedzać do 5 listopada 2015 r.

„W kręgu chasydów" wystawa zdjęć autorstwa izraelskiego fotoreportera Gila Cohena-Magena

Zdjęcia prezentowane na wystawie zostały wykonane przez izraelskiego fotografa Gila Cohena-Magena. Było to jedno z typowych reporterskich zleceń, które otrzymał od Agencji Reutera, zadanie sfotografowania jerozolimskiej dzielnicy Mea Szearim. Zlecenie przerodziło się w trwający ponad 10 lat autorski projekt.

Początki jednak nie były łatwe. Chasydzkie społeczności, które Cohen - Magen zamierzał sfotografować, zgodnie z Księgą wyjścia unikają lub wręcz zabraniają fotografowania się w myśl zapisu Tory Nie uczynisz sobie posągu ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko ani na ziemi nisko, lub w wodzie poniżej ziemi). Mimo, że zakaz dotyczy jedynie fotografii wykonywanych w celach rytualnych, na Cohena-Magena i na jego aparat fotograficzny patrzono z nieufnością.

Jednak determinacja, cierpliwość i zaangażowania autora sprawiły że z czasem jego obecnosć była akceptowana, a projekt, który rozpoczął się w Dzielnicy Stu Bram, objął również inne miejsca. Efektem jest fotograficzny esej na 42 zdjęciach o społecznościach, które swoje życie budują wokół przykazań Tory – najświętszej z ksiąg judaizmu.

Czas trwania ekspozycji do 11 listopada 2015 r.