Wystawa prezentuje wybrane dzieła malarskie i rysunkowe wybitnego i oryginalnego twórcy - Zdzisława Lachura (1920-2007).
Na ekspozycję składają się obiekty powstałe w ramach czterech cykli tematycznych. Pierwszy z nich stanowią prace wykonane w zaplanowanej przez artystę serii „Tysiąca twarzy”. Drugi cykl obejmuje dzieła poświęcone tematyce religijnej – chrześcijaństwu i jego łączności z wiarą starotestamentową. Na trzeci składają się symboliczne w swoim charakterze wyobrażenia koni. Jednak najbardziej znaczący w dorobku artysty i w obecnej ekspozycji jest cykl dzieł pokazujących obraz żydowskiej społeczności w przedwojennej Polsce i późniejszą zagładę tej wspólnoty. Są one rodzajem wizualnego pamiętnika doświadczeń dzieciństwa i młodości spisanym indywidualnym językiem malarskim wypracowanym przez artystę. O wysokim poziomie artystycznym i niezwykłej uniwersalności tego przekazu świadczy obecność obrazów artysty w muzeach i kolekcjach na całym świecie.
Czas trwania ekspozycji: 18.09.2020 - 04.05.2021 r.
miejsce: budynek administracji