Muzeum - Zespół Synagogalny we Włodawie

CzcionkaAAAKontrastAAA

Program XXII Festiwalu Trzech Kultur 2022

młodych plakat.jpg

„Festiwal Trzech Kultur Młodych” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury