Sieć kultury – e-Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie 


Sieć kultury to projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego celem jest wspieranie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym, których odbiór następuje poprzez narzędzia on-line. Głównym zadaniem realizowanym w ramach projektu jest opracowanie edukacyjnej oferty on-line w postaci e-szkoleń z zakresu etnografii regionu i twórczości ludowej oraz kultury żydowskiej. Projekt zakłada także wirtualne zwiedzanie Wielkiej Synagogi, koncert online i  szereg edukacyjnych wirtualnych zabaw i gier.

Instytucja zarządzająca: Narodowe Centrum Kultury.

Realizowane w ramach programu Kultura w sieci

maj-listopad 2020 r.

Kwota dofinansowania: 90 000 zł.