Stanisław Baj urodził się 2 czerwca 1953 roku na Polesiu w Dołhobrodach. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu, by później się dostać na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Obecnie, jako profesor zwyczajny, prowadzi pracownie dyplomującą na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W latach 2006-2013 sprawował funkcję prorektora do spraw studenckich. Jego twórczość obejmuje malarstwo, rysunek, a także grafikę. Twórczość Stanisława Baja to pejzaże, cykl prac poświęconych matce oraz portrety chłopskie, dla których inspiracją są mieszkańcy Dołhobród oraz nadbużańskie krajobrazy. Jednak największą „muzą” Stanisława Baja stała się rzeka Bug, którą maluje w jedynym ulubionym miejscu „Sugrach”.

Wystawa się mieści w budynku Małej Synagogi. Czas trwania: 15 września 2023 r. - 15 października 2023 r.