Temat Rzeka to wystawa w przestrzeni miejskiej, angażująca artystów sztuk wizualnych, którzy w swoich pracach wyrażają charakter kresowej Włodawy. Tematem przewodnim jest rzeka Bug, która łączyła dawniej wielokulturowe lokalne społeczności, a dziś jest symbolem pogranicza. Wykorzystując najciekawsze zjawiska sztuki współczesnej chcemy podkreślić międzykulturową więź Ziemi Włodawskiej stosując różne innowacyjne formy i techniki artystyczne. Sztuka staje się formą dialogu tradycji i nowoczesności, a rzeka Bug symbolem tolerancji, ludzkich więzi i medium dla wszelkich wyobrażeń o dawnym i dzisiejszym pograniczu. Instalacje artystyczne na terenie miasta tworzone przez najbliższe lata wykreują współczesny pejzaż kulturowy zmieniając swoje położenie, migrując tak jak płynie i każdego roku zmienia się dzika rzeka Bug.

W tym roku w projekcie udział wzięli artyści tacy jak: prof. Stanisław Baj, którego obrazy wyeksponowano na ul. Jurdyka w lightboxach kierując się motywem „Linii światła”, Monika Trypuz i jej instalacja „Oś świata” znajdująca się na włodawskiej promenadzie. „Folk Prism” jest to natomiast rzeźba Mirosława Nordyka Jurczuka znajdująca się przy Czworoboku. Park Kasztanowy przy Cerkwi zdobią zaś wielkoformatowy tryptyk Wycinanek Darii Alyoshkiny, zatytułowany „Źródło”. Wernisaż i spacer kuratorski szlakiem instalacji artystycznych odbył się 23 września podczas Festiwalu Trzech Kultur we Włodawie.

 Trwają już prace nad kolejną edycją projektu Temat Rzeka. W dniu 27 listopada w muzeum odbyło się spotkanie autorskie z prof. Piotrem C. Kowalskim inicjujące dalsze działania artystyczne. Profesor przedstawił słuchaczom swoją drogę artystyczną często współtworzoną z naturą. Jak pisze profesor: „KILKA LAT TEMU PODJĄŁEM DECYZJĘ ABY SAMA NATURA MALOWAŁA MI OBRAZY, WIĘC ZAKOTWICZAŁEM JE W STAWIE, ZNAJDUJĄCYM SIĘ NIEOPODAL MOJEGO DOMU. ZNAJDOWAŁY SIĘ W NIM JEDEN ROK I „MALOWAŁY SIĘ SAME”. SMAGAŁY JE WIATRY, MOKŁY NA DESZCZU, SKUTE BYŁY LODEM, PRZYSYPANE ŚNIEGIEM I ZANURZONE W MULE I SZLAMIE. SIADAŁY NA NICH PTAKI LUB PODGRYZAŁY JE BOBRY. A JAK PACHNIAŁY. I JAK PACHNĄ!”. Efektem pobytu profesora Piotra C. Kowalskiego we Włodawie jest obraz zatytułowany „Na Bugu we Włodawie” i znajduje się w zalewie Okopiec, który „malować” będzie woda przez 10 miesięcy, aż do wernisażu kolejnych prac edycji projektu Temat Rzeka w 2023 roku. Projekt dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, cieszy się zainteresowaniem mieszkańców spacerujących Szlakiem Trzech Kultur.