,,#wiktoria1920 na Ziemi Włodawskiej. Koalicja lokalna”, to projekt którego celem jest włączenie mieszkańców regionu w działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami prowadzącymi do niepodległości. Projekt zakłada realizację zadań związanych z upamiętnieniem Bitwy Warszawskiej na Ziemi Włodawskiej, wytyczenie szlaku historycznego, konkursy plastyczne oraz konkurs wiedzy tematycznej dla dorosłych i młodzieży, przygotowanie rajdu dla młodzieży szkolnej po miejscach związanych z walkami i potyczkami z okresu Bitwy Warszawskiej, inscenizacja bitwy z pod Osowy z sierpnia 1920 r., koncert pieśni patriotycznych oraz stworzenie archiwum w formie on-line, które będzie zawierało archiwalia, opracowania historyczne dotyczące Bitwy Warszawskiej w naszym regionie. Czas realizacji wybranych zadań potrwa do 20 października 2020r.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej".

Wartość dofinansowania: 40 000,00 zł