W 2019 roku  w ramach realizacji projektu ,,Świat Utracony Historia Żydów Włodawskich” muzeum zakupiło album ze zdjęciami Włodawy z okresu 1900-1909. Są to unikatowe fotografie miasta wraz z jego mieszkańcami.

Następna strona