Muzeum - Zespół Synagogalny we Włodawie

CzcionkaAAAKontrastAAA

Trwałe upamiętnienie w ramach projektu

,,Włodawskim szlakiem pamięci ofiar zbrodni niemieckich”.

Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie w 2022 roku uzyskało dofinansowanie na realizację projektu pt. „Włodawskim szlakiem pamięci ofiar zbrodni niemieckich” w wysokości 216 000 zł w ramach programu Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju.

Zadanie będzie polegało na zbadaniu miejsc zbiorowych morderstw ludności cywilnej i wojskowej pochodzenia żydowskiego i polskiego podczas II wojny światowej. Dokonaniu inwentaryzacji, wytyczeniu szlaku i wydaniu publikacji o szlaku pamięci miejsc zapomnianych w powiecie włodawskim. Dodatkowe upamiętnienie miejsc ważnych historycznie polegać będzie na trwałym upamiętnieniu w postaci oznakowanych tablic i pomników z opisami o danym miejscu pamięci popełnionych zbrodni przez okupanta niemieckiego. W realizację zostaną włączeni mieszkańcy, historycy, pasjonaci ze stowarzyszeń oraz młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zostanie stworzona internetowa mapa miejsc pamięci pomordowanych. Zwieńczeniem będzie konferencja podsumowująca projekt. W najbliższym roku planowane jest zbadanie i upamiętnienie wybranych miejsc. W kolejnych latach będą to inne obszary, w których doszło do eksterminacji i masowych mordów mieszkańców powiatu włodawskiego.

 

Zobacz katalog Online

 

Na mapie powiatu włodawskiego zaznaczono miejsca, gdzie znajduje się trwałe upamiętnienie miejsc zbrodni niemieckich na mieszkańcach, deportowanych Żydach i Polakach w okresie II wojny światowej. Miejsca, które upamiętniono związane są ze zbrodniami jakie miały miejsce w danej miejscowości.

Link do uroczystości upamiętniającej i podsumowującej projekt z dnia 9.12.2022 r.

https://www.youtube.com/watch?v=SUsKW2kVNwk&t=19s

 

mapa

1. Włodawa –  (1a - Wodowskaz włodawski, 1b - Cmentarz żydowski – park miejski)
2. Orchówek –  (2a - Stacja kolejowa PKP Włodawa trwałe upamiętnienie , 2b - Miejsce dawnego cmentarza zwierzęcego trwałe upamiętnienie,
2c - Cmentarz katolicki, 2d - Masowa mogiła pomordowanych Żydów)
3. Okuninka –  (3 - Okuninka – Chełm trwałe upamiętnienie (w miejscu parkingu gminnego))
4. Suchawa – (Suchawa (kaplica) trwałe upamiętnienie  /dotyczy zbrodni w lesie Adamki/ )
5. Adampol – (5 - miejsce dawnego obozu pracy przymusowej)


Zobacz katalog online


 

MKiDN.JPG

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego”.