Wykaz ekspozycji organizowanych w roku 1995

Okres trwania wystawy Tytuł wystawy
lipiec Wystawa czasowa pt. „Malarstwo Żydów Lubelskich" ze zbiorów Gabinetu Rycin Muzeum Lubelskiego.
lipiec Wystawa czasowa pt. „Sztuka Czarnej Afryki", zbiory Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.
październik Wystawa czasowa pt. „Chleb życia – chleb śmierci" (pieczywo obrzędowe Bułgarii) ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.