Wykaz ekspozycji organizowanych w roku 1996

Okres trwania wystawy Tytuł wystawy
marzec Siódma stała ekspozycja pt. „Z historii Żydów włodawskich 1918-1945" (fotografie z Księgi Pamięci Gminy Włodawskiej), zbiory własne.
czerwiec Wystawa czasowa pt. „Malarstwo Stanisława Baja" (portret i pejzaż) ze zbiorów własnych artysty-malarza.
grudzień Wystawa czasowa pt. „Getto Warszawskie 1940-1942", fotogramy ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie.