Wykaz ekspozycji organizowanych w roku 2002

Okres trwania wystawy Tytuł wystawy
luty Wystawa czasowa pt. „Z dziejów AK na Lubelszczyźnie" (albumy, fotografie) ze zbiorów Światowego Związku Żołnierzy AK w Lublinie, Muzeum Chełmskiego i Włodawy.
luty Wystawa czasowa pt. „Więźniowie Zamku Lubelskiego straceni w latach 1944-54" (fotografie, kopie dokumentów) ze zbiorów Muzeum Martyrologicznego „Pod Zegarem" w Lublinie.
luty Wystawa czasowa etnograficzna pt. „Zagrody chłopskie" (makiety i stroje różnych regionów), zbiory Spółdzielni Artystycznej z Pilzna k/Tarnowa.
marzec Wystawa czasowa pt. „Dziedzictwo" ( malarstwo Miry Żelechower-Aleksiun z Wrocławia ), zbiory własne artystki.
maj Wystawa czasowa etnograficzna pt. „Oceania-sztuka Mórz Południowych" (wytwory i sztuka ludowa Polinezji) ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.
czerwiec Wystawa czasowa fotograficzna pt. „Dolina Porannych Mgieł", autorska Radosława Wiśnickiego z Lublina.
październik Wystawa czasowa etnograficzna pt. „Z Aniołami". Anioły w polskiej tradycji i sztuce ludowej (malarstwo, rzeźba, szopki, rękodzieło ludowe) – zbiory własne, Muzeum Lubelskiego, Muzeum Miasta Krakowa.
październik Wystawa czasowa malarstwa pt. „Sztetł - miasteczka, których już nie ma", zbiory z Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie oraz prace B. Michałowskiego z Lublina.
październik Wystawa czasowa fotograficzna pt. „Prawosławie dziś. Na szlaku cerkwi Ziemi Włodawskiej", zbiory własne oraz z archiwum Monastyru w Jabłecznej.
październik Wystawa czasowa fotograficzna pt. „Włodawa-Miasto Trzech Kultur". Fotografia artystyczna Jerzego Wygody z Rzeszowa.
październik Wystawa oświatowa pt. „Śladami protestantyzmu na Ziemi Włodawskiej" (fotografie, dokumenty, starodruki) ze zbiorów archiwum OO. Paulinów we Włodawie, Woj. Oddziału Służby Ochrony Zabytków Delegatury w Chełmie, Miejskiej Biblioteki Publ. w Białej Podlaskiej i prywatnych zbiorów.
październik Wystawa fotograficzna pt. „Ścieżkami Polesia", zbiory Klubu Fotografii Krajoznawczej PTTK w Lublinie.
październik Wystawa czasowa prac pokonkursowych pt. „Zabytki sztuki cerkiewnej w rysunkach dzieci i młodzieży", prace ze zbiorów Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Warszawie.
listopad Wystawa czasowa pt. „Igraszki (z) historią", czyli dzieje Polski na wesoło, rysunki satyryczne z Muzeum Karykatury w Warszawie.