Wykaz ekspozycji organizowanych w roku 2004

Okres trwania wystawy Tytuł wystawy
styczeń Wystawa czasowa pt. „Birma - dalej są już tylko smoki" Ekspozycja fotograficzna Anny Olej-Kobus z bloku wystaw egzotycznych, wzbogacona o eksponaty (figurki zwierząt mitycznych, odważniki, fajki, naczynia z laki), pochodzące z Birmy.
marzec Wystawa czasowa pt. „Jazda polska - ponad tysiąc lat historii", wystawa akwareli, rysunków i szkiców Stanisława Jędrosza, ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku.
marzec-wrzesień Wystawa czasowa pt. „Świat zaginiony - świat wyśniony" Malarstwo na szkle Tadeusza T. Głuszko.
kwiecień Wystawa czasowa pt. „Z popiołów Sobiboru", w holenderskim mieście Westerbork.
kwiecień „Z popiołów Sobiboru" - Crema 9-23 kwietnia 2005 r.
maj-czerwiec Wystawa czasowa pt. „Dawne miary". Wystawa etnograficzna.
maj-wrzesień Wystawa czasowa pt. „Łyżka - rzecz mała lecz ciekawa".
maj-wrzesień Wystawa prac uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 we Włodawie pt. „Moje miasto nad Bugiem. Dzieje Włodawy" podsumowująca projekt „Miejsca bliskie i niezwykłe"
wrzesień „Przebudzenie wędrującej świątyni" Wystawa fotograficzna Krzysztofa Wasilczaka.
wrzesień „Śladami obecności" Wystawa fotograficzna Dariusza Kosteckiego oraz Grzegorza Zabłockiego.
wrzesień "Polskie monastery prawosławne" Wystawa fotograficzna Mariusza Zielińskiego, Krzysztofa Miszułowicza, Tomasza Mościckiego.
wrzesień "Włodawa to jest magiczne miasto" Fotografie Michała Bajuka.
wrzesień-grudzień „(...) Aby paliły się przed Panem nieustannie" Światło w kulcie i obrzędach religijnych.
wrzesień-grudzień Iluminatorstwo Artura Szyka, ilustrowany tekst przywilejów „Statutu Kaliskiego".
grudzień "Zbrodnie w Majestacie prawa 1944-1956"