Wykaz ekspozycji organizowanych w roku 2009

Okres trwania wystawy Tytuł wystawy
styczeń-grudzień "Chasydzi włodawscy"
kwiecień-wrzesień "Synagogi i cmentarze południowo - wschodniej Polski"
kwiecień-czerwiec "Lubelskie świetne na weekend"
kwiecień-sierpień "Sokotra - wyspa smoczej krwi w fotografii Jacka Herman - Iżyckiego"
5 sierpnia -
30 października
"Prawosławie w fotografii Tadeusza Żaczka"
wrzesień - październik "Znaki pogranicza" - wystawa poplenerowa
9 października - 9 listopada "Z popiołów Sobiboru"
15 grudnia -
28 lutego 2010 r.
"Żebyście byli weseli jak w niebie anieli" - Anioły Henryka Patejuka