Okres trwania wystawy Tytuł wystawy
10 września 2010
-14 sierpnia 2011
"Żydzi w malarstwie i rzeźbie Janusza Wolińskiego"
11 września 2010
-wrzesień 2011
"na Bugu we Włodawie"
9 lutego-20 marca "Poleskie Darz Bór"
17 lutego-3 kwietnia "Z popiołów Sobiboru ( wystawa prezentowana w Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie)"
11 maja-15 sierpnia "Włodawscy rycerze św. Floriana - z historii włodawskiej straży pożarnej"
11 maja-15 sierpnia "Z popiołów Sobiboru"
10 sierpnia
-20 października
"Żyd Niemalowany w małem miasteczku"
9 września
-20 listopada
"Przyjmij tę obrączkę..."
10 września
-16 października
"Światłem miłości..."
13 października-31 grudnia "Z popiołów Sobiboru (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie)"
23 października
-15 listopada
"Bracia wyklęci. Leon Taraszkiewicz "Jastrząb" i Edward Taraszkiewicz "Żelazny" - ostatni partyzanci Polesia Lubelskiego (1945-1951)"
27 października
-30 grudnia
"Wystawa malarstwa Niny Krymovej"
22 listopada
-30 grudnia
"Akwarele Róży i Stanisława Popków"