Muzeum - Zespół Synagogalny we Włodawie

CzcionkaAAAKontrastAAA

XVI Festiwal Trzech Kultur za nami

XVI Festiwal Trzech Kultur za nami

XVI Festiwal Trzech Kultur za nami


Co łączy tak wybitne gwiazdy jak: Emilian Kamiński, Henryk Rajfer, Marek Węglarski, Eliezer Mizrachi, Jascha Lieberman Trio, Leopold Kozłowski, Kamila Klimczak, Renata Świerczyńska, Halina Jarczyk, Andrzej Róg, Marta Bizoń, Piotr Matczuk
i Michał Konstrat, Ryszard Leoszewski, Chór Politechniki Białostockiej „Polifonia", Jerzy Kalina, Lena Piękniewska i Soundcheck, Olga Bończyk, Zespoł Muzyki Dawnej „Kapela Jasnogórska", Jerzy Zelnik czy Kayah i Transoriental Orchestra?
Wszyscy wystąpili na XVI Festiwalu Trzech Kultur we Włodawie. Festiwal, którego organizatorem jest Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie odbył
w dniach 18-20 września 2015 r.
Festiwal to trzydniowa impreza, która ma na celu przybliżenie przeszłości Włodawy z jej wielonarodowościowymi cechami, a także promocję tradycji pogranicza kultur, tolerancji
i koegzystencji wyznawców prawosławia, judaizmu i katolicyzmu - twórców dziejów Włodawy.
Festiwal na stałe zapisał się w kalendarzu imprez kulturalnych regionu i kraju, zyskując międzynarodową rangę.
Powróćmy, choć na chwilę do tamtych dni. Zapraszamy do obejrzenia galerii fotograficznej z Festiwalu. Autorem zdjęć jest Kuba Kilian z Kuźni Zdjęć.