„Żałuję, że nie ma was tutaj” to wystawa poezji żydowskiej mieszcząca się w babińcu Wielkiej Synagogi. Ekspozycja składa się z dziewiętnastu wierszy autorów pochodzenia żydowskiego, urodzonych na terenach Polesia, Wołynia oraz Galicji. Przedstawia opowieść historii żydów polskich na  przestrzeni wieków.

Nowoczesna literatura żydowska kształtowała się i zmieniała wraz z życiem społeczeństwa, wyłaniając się z pieśni ludu i folklorystycznych zawiązków.  Tworzyli ją pisarze dwujęzyczni, tacy jak: Uri Cvi Grinberg, Abraham Rajzen, Jankew Glatsztejn, Chaim Nachim Bialik, Maurycy Szymel, Szolem Sztern, Icchak Kacenelson Mosze Szulsztajn, Kalman Lis, Rachela Korn, Dawid Sfard. Rozwój poezji żydowskiej został przerwany przez wybuch II wojny światowej.

„Żałuję, że nie ma was tutaj” to głos żydowskiego serca, opowiadający historie oraz przedstawiający bogatą kulturę i literaturę żydowską.

Czas trwania wystawy: maj 2023 r. -  sierpień 2023 r.