„Zielnik w grafikach Konstantego Prószyńskiego” – ze zbiorów Instytutu Nauk Biologicznych Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Jest to wystawa mieszcząca się w babińcu Małej Synagogi. Na ekspozycji znajduje się dwadzieścia unikatowych XIX - wiecznych akwareli autorstwa Konstantego Prószyńskiego, przedstawiających rośliny kwiatowe.

Konstanty Prószyński był doskonałym dydaktykiem, organizatorem, kolekcjonerem, dokumentalistą oraz rysownikiem. Dla Zakładu Systematyki Roślin Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie wykonał ok. 600 barwnych tablic dydaktycznych. Przygotował także szczegółowe i obszerne opracowanie znalezionych przez siebie licznych gatunków grzybów, a także wykonał własnoręcznie atlas grzybów, składający się z kilku tysięcy barwnych tablic. Niestety, po śmierci Prószyńskiego zbiór ten uległ rozproszeniu.

Prezentowana dokumentacja ikonograficzna oprócz wartości naukowej posiada również ogromny walor artystyczny. Pomimo upływy czasu grafiki zachowane są w bardzo dobrym stanie. Jest to jedna z najbardziej cennych i urokliwych kolekcji ikonograficznych będących częścią zielnika UMCS.

Czas trwania wystawy: 20 maja 2023 r. – 31 sierpnia 2023 r.