,,40. rocznica powstania NSZZ ,,Solidarność” we Włodawie” , to wystawa czasowa, opracowana w czterdziestą rocznicę powstania na Ziemi Włodawskiej.


W sierpniu 1980 r. narastał kryzys polityczny i społeczny, co doprowadziło do zawiązania się komisji zakładowych wysuwających postulaty.  Pierwszą Komisję powołano w Rejonie Dróg Publicznych w składzie 11 osób. W związku z porozumieniem zawartym z Zarządem Regionu Środkowo – Wschodniego NSZZ ,,Solidarność” w Lublinie we wrześniu 1980 r. powołano Tymczasową Komisję Koordynacyjną NSZZ ,,Solidarność” we Włodawie. Przewodniczącym został Witold Dudzik. 18 października w Rejonie Dróg Powiatowych powołano Tymczasowy Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ ,,Solidarność” Ziemi Włodawskiej. W jego skład weszli: Piotr Ćwik – przewodniczący, Kazimierz Dudzik – zastępca oraz członkowie: Henryk Rudzki, Mirosław Dudzik, Jerzy Jastrzębski, Edward Szwaj.

Miejsce ekspozycji: deptak przed Muzeum – Zespołem Synagogalnym

Czas trwania ekspozycji: sierpień 2020 – maj 2021 r.