Muzeum - Zespół Synagogalny we Włodawie

CzcionkaAAAKontrastAAA

Dzień Działacza Kultury

Dzień Działacza Kultury

 Pani Maria Kazimiera Sarnacka odczytała okolicznościowy wiersz napisany specjalnie na spotkanie, zaśpiewały "Seniorki" z Dubeczna, Edmund Brożek zagrał na skrzypcach a młodzież pod kierunkiem pani Iwony Szwaj pokazała próbkę swego talentu. Część artystyczną dopełniły występem "Kresowianki" z panią prezes STKN Barbarą Litwiniuk na czele oraz widowisko obrzędowe przygotowane przez dziewczęta z ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie pod kierunkiem pani Renaty Holaczuk. Wiersz Stefana Sidoruka wyrecytowała laureatka II Wojewódzkiego Konkursu Artystycznego im. Stefana Sidoruka "Obrazy i słowa" - Magdalena Terlecka.

Starosta Powiatu Wlodawskiego pan Wiesław Holaczuk przekazał podziękowania instytucjom i działaczom kultury powiatu włodawskiego w dniu ich święta. Po dyskusji, w której rozmawiano o bieżącej działalności i nawiązywano bliższe kontakty, zaproszeni goście udali się na poczęstunek w siedzibie Straży Pożarnej.