Selim Korycki, fotograf, z pochodzenia Tatar Polski. Urodzony w Gdańsku w 1974. Absolwent University of Westminster i University of the Arts London.

 

Hramota: nazwa używana przez Tatarów Polsko-Litewskich dla określenia ręcznie pisanego zwoj modlitw muzułmańskich w rozmiarze kieszonkowym, który również pełnił funkcje amuletu osobistego.

 

Hramoty to projekt fotograficzny o życiu codziennym Podlaskich Tatarów. Osiedleni na Podlasiu przez Jana III Sobieskiego pod koniec XVII wieku, Tatarzy są żywym dowodem na to, że Polska przez stulecia była wielonarodowym krajem różnych kultur i religii. Postępująca asymilacja i rosnąca wrogość do Islamu stawia pod znakiem zapytania przyszłość tej mniejszości etniczno-narodowej. Szacuje sie że obecnie około 3.000 Polaków deklaruje sie jako Tatarzy. Około 1.500 Tatarów Polskich mieszka na Podlasiu.

 

Czas trwania ekspozycji: 21 września 2019 r. - 31 grudnia 2019 r.