Muzeum - Zespół Synagogalny we Włodawie

CzcionkaAAAKontrastAAA

Jan Pawłowski - rzeźbiarz

Jan Pawłowski - rzeźbiarz

Urodził się w 1940 roku, w małej miejscowości Luta k/ Włodawy. Jest rzeźbiarzem samoukiem, który od 39 lat tworzy w drewnie, głównie lipowym. Tematyka jego prac jest zróżnicowana, są wśród nich rzeźby religijne, cykle wiejskich grajków, motywy diabla, ludzi pracujących na wsi, a zwłaszcza rozpoczęte od 1996 roku cykle żydowskie.

Rzeźba to jego prawdziwa pasja. Od 13 lat jest wiceprezesem Stowarzyszenia Twórców Ludowych oddział Chełm z siedzibą w Krasnymstawie.
Jan Pawłowski uczestniczy w wystawach i plenerach rzeźbiarskich, w kraju i za granicą. Jest laureatem wielu konkursów uhonorowany licznymi nagrodami. Szczególną popularność zyskał na Lubelszczyźnie dzięki własnej aktywności twórczej i edukacyjnej.
Prace Jana Pawłowskiego eksponowane są w wielu muzeach i instytucjach kulturalnych. Znajdują się również w licznych kolekcjach, zarówno publicznych jak i prywatnych na całym świecie.

Wystawa zorganizowana ze zbiorów Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, Urzędu Gminy Wierzbicy oraz kolekcji prywatnej Ryszarda Kosińskiego.