Muzeum - Zespół Synagogalny we Włodawie

CzcionkaAAAKontrastAAA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

     pn.:  Dostawa 15 sztuk fabrycznie nowych czytaków (odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej) dla seniorów, przystosowanych do potrzeb osób niewidomych.

 

w ramach projektu „Zwiększenie dostępności zabytkowego zespołu synagogalnego we Włodawie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz ofertowy