Muzeum - Zespół Synagogalny we Włodawie

CzcionkaAAAKontrastAAA

Poleski Wóz Tradycji

72c2760122a98520a68868ce6731be9c.jpeg

„Poleski Wóz Tradycji” to kompleksowy projekt o charakterze badawczym i artystycznym, którego głównym celem jest dokumentowanie i upowszechnianie elementów kultury tradycyjnej regionu Polesia, w sposób interdyscyplinarny, kreatywny, angażujący każdą z grup odbiorców. W oparciu o unikalną tradycję Polesia Zachodniego, projekt ma przyczynić się do integracji kulturowej członków jego społeczności. Misją projektu będzie utrwalenie i przekaz unikalnego dziedzictwa kulturowego działając kompleksowo w 3 kierunkach: dokumentując tradycję, badając ją, przekazując i aranżując w twórczy sposób, opierając się na istniejącym systemie funkcjonowania tradycji na terenie Polesia, czyli dialogu międzypokoleniowego i międzykulturowego. Będzie to współpraca badaczy, depozytariuszy tradycji, artystów i odbiorców kultury młodego pokolenia, która doprowadzi do stworzenia sieci współpracy, której symbolem będzie Wóz Tradycji-narzędzia do zachowania i promowania unikalnego dziedzictwa Polesia Zachodniego. 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.