Dnia 4 czerwca 1992 roku ordynariusz diecezji siedleckiej ks. bp Jan Mazur wydaje dekret erekcji domu zakonnego Paulinów we Włodawie oraz pozwala na zaangażowanie w pracę duszpasterską w parafii. Pierwszym przeorem po 128 latach reerygowanego Konwentu Paulinów został o Tadeusz Kubik, podprzeorem i administratorem o. Arkadiusz Niedziółka, katechetami zostali o. Franciszek Podlecki, o. Jan Peteralski i Filip Kołecki. W niedzielę 30.08.1992 roku nastąpił oficjalny i uroczysty powrót Paulinów do Włodawy. O godzinie 10.30 na placu przed kościołem odbyła się uroczysta suma, której przewodniczył o. Generał Zakonu Jan Nalaskowski. W koncelebrze brali udział o. Melchior Królik, wikariusz generalny oraz pierwszy przeor o. Tadeusz Kubik. Mowę powitalną wygłosił w imieniu ks. biskupa ordynariusza ks. kanonik Franciszek Hołda, proboszcz i dziekan włodawski. Homilię głosił o. generał Jan Nalaskowski, który ukazał posługę Zakonu w ekonomii zbawczej Kościoła. Na zakończenie Mszy Świętej mowę powitalną wygłosił burmistrz Włodawy p. Grzegorz Dynkiewicz, który powiedział min.; że: "spełnia się dzisiaj wola i pragnienie fundatora hrabiego Ludwika Pocieja, radość z powrotu Paulinów, ale i zarazem jest niepokój, bo przecież w ich klasztorze mieści się ratusz miejski". "Czekamy na was od dawna" takie wrażenie można było odnieść z rozmów z różnymi ludźmi. Ostatecznie ks. bp ordynariusz Jan Mazur wydaje dekret dnia 22 stycznia 1993 roku przekazujący w zarząd parafię św. Ludwika we Włodawie Zakonowi Paulinów w 130 rocznicę powstania styczniowego.

Poprzednia stronaNastępna strona