PRAWOSŁSAWIE W OBIEKTYWIE projekt, który powstał w 2017 r. jako prywatne przedsięwzięcie, będące częścią działalności Fundacji imienia księdza Antoniego Dziewiatowskiego. Ekspozycja kilkudziesięciu zdjęć wielkoformatowych przedstawia piękno architektury, krajobrazu i obrzędowości religijnej wschodnich terenów Polski, w tym Podlasia i Polesia. Autorem prezentowanych fotografii jest Michał Dziewiatowski.

Miejsce ekspozycji: Cerkiew pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

Czas ekspozycji: od 18 września 2020 r.