Zapraszamy na wystawę powstałą z okazji setnej rocznicy istnienia Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Eksponowane fotografie są wypadkową zawodowych działań fotografików w różnym czasie i okolicznościach. Nadrzędnym celem był dobry portret twórców – wnikliwe ujęcia, przemyślane aranżacje, ale i twarze łapane na gorąco, w biegu, stanowiące część zapisu sytuacji, co podkreśla specyficzną atmosferę kadru. Artyści korzystali z tradycyjnego sprzętu, czyli lustrzanek cyfrowych, choć posługiwali się również aparatami typowymi dla studiów portretowych, czyli klasycznymi lustrzankami średnio-i wielkoformatowymi.
           Coraz częściej jednak wywoływanie tak robionych zdjęć oddają profesjonalnym
laboratoriom, pracując jedynie nad komputerową obróbką cyfrowych ujęć.
Wśród autorów zdjęć eksponowanych w Muzeum - Zespole Synagogalnym we Włodawie są zarówno wybitni portreciści, jak i uznani fotograficy reprezentujący różne dziedziny fotografii: Jacek Barcz, Andrzej Dąbrowski, Wojciech Druszcz, Zbigniew Furman, Krzysztof Gierałtowski, Ryszard Horowitz, Witold Krassowski, Jan Morek, Tomasz Sikora, Marek Szymański i Krzysztof Wojciewski.

Czas trwania ekspozycji : 1.05.- 9.06.2019 r.