Muzeum - Zespół Synagogalny we Włodawie

CzcionkaAAAKontrastAAA

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Zaproszenie do składania ofert cenowych

logo                     logo1

 

 

Dyrektor Muzeum – Zespołu Synagogalnego we Włodawie zaprasza do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro. Postepowanie prowadzone jest w oparciu o „Regulaminudzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych” obowiązujący w Muzeum – Zespole Synagogalnym we Włodawie.

Zamówienie obejmuje obsługę projektu pt. „Zwiększenie dostępności zabytkowego Zespołu Synagogalnego we Włodawie” w okresie od w okresie od podpisania umowy do 31.12.2018 r. (co najmniej 18 miesięcy) obejmującą  koordynację oraz przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przewidywana liczba godzin objętych zamówieniem ogółem  570 + 65 godzin.

Zadanie nr 1 Koordynacja projektu – przewidywana liczba godzin 570.

Zadanie nr 2 Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - przewidywana liczba godzin 65.

 

Ogłoszenie o konkursie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy