Muzeum - Zespół Synagogalny we Włodawie

CzcionkaAAAKontrastAAA

Powrót Paulinów do Włodawy

Dnia 4 czerwca 1992 roku ordynariusz diecezji siedleckiej ks. bp Jan Mazur wydaje dekret erekcji domu zakonnego Paulinów we Włodawie oraz pozwala na zaangażowanie w pracę duszpasterską w parafii. Pierwszym przeorem po 128 latach reerygowanego Konwentu Paulinów został o Tadeusz Kubik, podprzeorem i administratorem o. Arkadiusz Niedziółka, katechetami zostali o. Franciszek Podlecki, o. Jan...
Czytaj więcej

Z historii muzyki cerkiewnej

Formy muzyki cerkiewnej wykształtowały się w okresie wczesnego średniowiecza w Konstantynopolu stolicy ówczesnego Cesarstwa Bizantyjskiego - dzisiejszym Istambule, który w owym czasie był centralnym punktem chrześcijaństwa prawosławnego - "Rzymem" Wschodu. Wielki wpływ na formowanie się śpiewu cerkiewnego miały dwie tradycje muzyczne: hebrajska i grecka. Początki muzyki cerkiewnej na...
Czytaj więcej

Dzieje muzyki żydowskiej

Nie były one wolne od wpływów regionalnych, od folkloru - nie tylko żydowskiego. W kulturze synagogalnej improwizacje kantorów były uważane za rzecz naturalną. Wśród kantorów indywidualności i wykształcenie muzyczne były zróżnicowane. Niektórzy posiadali wykształcenie seminaryjne, niekiedy także muzyczne. Większość, szczególnie w małych miastach, uczyła się u znanych chazenów (kantorów)....
Czytaj więcej

Zabytki Włodawy

Kompleks synagogalny Synagoga : / 1764-1774 / jej budowa przypadła na lata gwałtownego rozwoju miasta. Jest jednym z najcenniejszych zabytków sakralnej architektury żydowskiej w Polsce. Reprezentuje typ tzw. "dziewięciopolowy" wykształcony na początku XVII wieku i trwający w żydowskim budownictwie synagogalnym do połowy XIX wieku. Ukształtowanie synagogi w obecnej postaci łączone jest z...
Czytaj więcej