Muzeum jako placówka kultury nie chce być jedynie biernym depozytariuszem materialnej i duchowej spuścizny kulturowej swego miasta i regionu. Współczesne oblicze miasta jego wygląd, charakter i koloryt obyczajowy, powstało w wyniku wielowiekowego przenikania kulturowych i religijnych trendów wielu narodów : Polaków, Żydów, Ukraińców, Białorusinów, osadników z Zachodniej Europy. Zachowane i pieczołowicie restaurowane zabytkowe budowle Włodawy : zespół synagogalny, kościół, rynek, cerkiew są wspaniałymi pomnikami przeszłości, a także świadectwem wzajemnego poszanowania, tolerancji i otwartości. W obiektach tych odbywają się FESTIWALOWE koncerty i imprezy towarzyszące.

Poprzez Festiwal Trzech Kultur muzeum realizuje ekumeniczny program ochrony, edukacji i promocji miejscowej tradycji pogranicza kultur, tolerancji i koegzystencji wyznawców prawosławia, judaizmu, katolicyzmu i protestantyzmu - twórców dziejów Włodawy. Zgodnie z założeniem twórców Festiwal jest najważniejszą częścią, realizowanego przez Muzeum Programu ,,Dziedzictwo Kulturowe Włodawy". Program ten stanowi ważny nurt naszych muzealnych zainteresowań. Penetrowanie wielokulturowych regionów naszego kraju, miejsc przenikania się kultur, narodów i religii ma wpisane w sobie ważne przesłanie. Jest nim dialog międzykulturowy. Istotą rzeczy jest potrzeba wiedzy, rzetelnej wiedzy historycznej, poznania własnego miejsca, jego tradycji, przeszłości, a także ciekawości wobec sąsiadów, bliskich miejscem zamieszkania, ale czasem bardzo odległych, bo różniących się od nas w swych praktykach kulturowych. Mamy przekonanie, iż tego rodzaju wiedza jest edukacją do tolerancji, do opartego na wzorach demokracji uczestnictwa w życiu społecznym. Jednocześnie akcent położony na studiowanie tradycji własnego regionu czyni trwalszymi więzy z miejscem w którym żyjemy. Zależy nam na takim poznawaniu, które nie stawia żadnych warunków wstępnych, lecz jest próbą zrozumienia odmienności bez ich wartościowania. Wówczas dopiero kultura może ukazać to, czym w sposób najcenniejszy obdarza swoich uczestników. Być może wówczas na tyle dobrze zrozumiemy "obcych", że pojęcie obcości stanie się już niepotrzebne. Być może wówczas uda się zrozumieć także lepiej samych siebie.

Program, który proponujemy odwołuje się do dziedzictwa przeszłości, ale nie tylko do tego, które mają zaklęte w sobie budowle i miejsca, ale do tego, które noszą w sobie ludzie. Mamy przekonanie, że najcenniejsze w tym projekcie jest to, iż wiedza historyczna i kulturowa stanie się, zwłaszcza dla młodych ludzi, żywym doświadczeniem. Organizatorem Festiwalu Trzech Kultur jest Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego (MPŁ-W) we Włodawie.

Posiadany potencjał instytucjonalny, a także odpowiednie zasoby ludzkie , w postaci wysoko wykwalifikowanej i zaangażowanej kadry sprawiają, iż Muzeum doskonale sprawdza się w roli organizatora sztandarowej imprezy miasta, której głównym celem jest ochrona dziedzictwa kulturowego oraz wydobycie unikatowych włodawskich walorów historycznych.

Poprzednia stronaNastępna strona