Konferencja online z udziałem prelegentów: Łukasza Mieszkowskiego (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk) oraz prof. Włodzimierza Borodzieja (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego). Tematy wykładów poświęcone są historii z okresu II wojny światowej na Ziemi Włodawskiej i Lubelszczyźnie. Łukasz Mieszkowski wygłosi prelekcję pt. ,,Na skraju pól, wśród lasów i śródleśnych jezior. Pamięć i zapomnienie na Ziemi Włodawskiej." Wykład prof. Włodzimierza Borodzieja nosi tytuł ,,101. batalion rezerwy policji jako morderca ludności Lubelszczyzny. Dlaczego o ,,zwykłych ludziach" nie pamiętamy?" Wydarzenie ,,Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury". Realizowanego w ramach programu: ,,Miejsce pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju."


Zapraszamy: