Wystawy Strucka organizowano w latach 1970-1994 m. in. w Jerozolimie, Nowym Jorku, Berlinie, Darmstadt, Londynie i Hajfie. W Polsce, poza monograficznymi wystawami organizowanymi przez Fundację Żyd Niemalowany w latach 2007-2012 (Tykocin, Warszawa, Białystok, Częstochowa) dzieł Strucka nie pokazywano.

Przedstawiają one ludzi Kresów (Polaków, Litwinów, Żydów, etc.), ich otoczenie (panoramy miast, widoki ulic, pałace, zamki, kościoły, synagogi, cerkwie, cmentarze, etc.) i życie codzienne, widziane – podczas I wojny światowej - oczyma Żyda w mundurze oficera okupacyjnej armii niemieckiej. Są ostatnim i przez to unikalnym zapisem rzeczywistości, istniejącej w tym miejscu od wieków, w której ludzie wielu narodowości, religii, języków, obyczajów, znaleźli sposób na harmonijne współżycie. Pierwsza z wojen światowych i przemiany polityczne po jej zakończeniu położyły definitywny kres temu światu. Nic nie mogło go ocalić, ale może uda się ocalić go od zupełnego zapomnienia i przenieść w wiek XXI pewne – wytworzone przezeń wartości - wartości: tolerancję wobec innych, umiejętność współżycia mimo istniejących różnic.

{phocagallery view=categories|categoryid=61|imagecategories=1|imagecategoriessize=1}