9. Pułk Artylerii Ciężkiej powstał z połączenia trzech dywizjonów artylerii decyzją Ministra Spraw Wojskowych z 22 sierpnia 1921 roku. Oficjalnie sformowano go 8 września 1922 z połączenia I dywizjonu 9. Pułku Artylerii Ciężkiej, 30. Syberyjskiego Dywizjonu Artylerii Ciężkiej i II Dywizjonu 8. Pułku ArtyleriI Ciężekij. Pierwsze wzmianki o jego formowaniu pochodzą z grudnia 1918 roku. Po zakończonych działaniach wojennych I dywizjon „wojennego” 9. PAC przeszedł do tymczasowego miejsca postoju w okolice Połoczany (Białoruś).  8 września 1922 r. został odesłany do swego stałego miejsca postoju w Brześciu nad Bugiem. Stał się wtedy I dywizjonem „pokojowego” 9. Pułku Artylerii Ciężkiej. III dywizjon 9. PAC został do niego przydzielony dopiero wiosną 1922 roku. Święto pułkowe obchodzono 29 czerwca i upamiętniało datę sformowania I dywizjonu, który jako pierwszy został przydzielony do 9. Pułku. W latach 1924–1925, w strukturze pułku funkcjonowała na prawach dywizjonu detaszowanego 9. Kompania Artylerii Pieszej.. W latach 1922 - 1933 dla potrzeb stacjonującego w Brześciu I/9. PAC konieczne było utworzenie ponadetatowych drużyn: łączności i gospodarczej. Przez ponad 10 lat pododdziały pułku stacjonowały rozproszone po dwóch garnizonach, dopiero latem 1933 roku cały pułk zebrano w garnizonie Włodawa.

Wystawa dofinansowana w projekcie "Na pograniczu Kultur" ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego centrum Kultury: Kultura-Interwencje. Edycja 2023.

Czas trwania wystawy: 15.09.2023 r. - 3.05.2024 r.