Wykaz ekspozycji organizowanych w roku 2010

Okres trwania wystawy Tytuł wystawy
15 grudnia
-28 lutego 2010 r.
"Żebyście byli weseli jak w niebie anieli" - Anioły Henryka Patejuka
7-28 kwietnia "19 IX 1941 - Dzień w Getcie Warszawskim. Urodzinowa podróż do piekieł"
21 kwietnia
-31 sierpnia
"Drzwi zasnute"
21 kwietnia
-31 sierpnia
"Z czego się śmiali nasi dziadkowie"
10 września
-30 pażdziernika
"Znaki przypomnienia"
10 września
-31 grudnia
"Żydzi w malarstwie i rzeźbie Janusza Wolińskiego"
11 września
-31 grudnia
"na Bugu we Włodawie"
11 września Świat fotografii Dariusza Hankiewicza w tym: prezentacja w fotoplastikonie "Znaki i symbole w trzech kulturach" oraz prezentacja multimedialna "Krzyże poleskie"
11 września "Z nieba do ziemi, z ziemi do nieba. Kute krzyżyki z cmentarzy prawosławnych Lasów Sobiborskich"
12 września "Bogurodzica. Święte wizerunki Wschodu i Zachodu w twórczości Zofii Bator"
wrzesień-październik "W objęciach Wielkiego Brata. Sowieci w Polsce 1944 - 1993"