Okres trwania wystawy

 

 

Tytuł wystawy

 

10.11.2014-30.04.2015

 

 Iluminatorstwo Artura Szyka w 750 rocznicę nadania statutu kaliskiego.

 

19.09.2014-15.08.2015

 

 Od wojny do wojny. Włodawa i okolice 1914-1945.

 

17.12.2014-28.02.2015

 

Aniołowie z nieba w bieli przyfrunęli.

 

1.05.2015-15.08.2015

 

 Jan Pawłowski-rzeźbiarz.

 

20.09.2015-25.09.2015

 

Vlodaviana w archiwach Jasnej Góry, krakowskiej Skałki i miejscowych zbiorów klasztornych.

 

18.09.2015-11.11.2015

 

W kręgu chasydów.

 

18.09.2015-5.11.2015

 

W obronie starej wiary. Ikony staroobrzędowców i ich świat.

 

13.12.2015-29.01.2016

Świątecznych kartek czar.